Konfigurowanie ustawień powiadomień

Aby skonfigurować ustawienia powiadomień:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij odnośnik Ustawienia znajdujący się w górnej części okna. W lewej części okna, które zostanie otwarte, wybierz sekcję Powiadomienia.
  3. Kliknij przycisk Ustawienia znajdujący się w prawej części okna.
  4. W oknie Powiadomienia zaznacz pola obok zdarzeń, o których chcesz otrzymywać powiadomienia.

Zobacz również:

Informacje o ustawieniach powiadomień

Konfigurowanie ustawień powiadomień.