Wyłączanie powiadomień

Aby wyłączyć otrzymywanie powiadomień:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij odnośnik Ustawienia znajdujący się w górnej części okna. W lewej części okna, które zostanie otwarte, wybierz sekcję Powiadomienia.
  3. W prawej części okna usuń zaznaczenie z pola Włącz powiadomienia o zdarzeniach.

    Nawet gdy funkcja otrzymywania powiadomień jest wyłączona, informacje o zdarzeniach występujących podczas pracy Kaspersky Rescue Disk będą rejestrowane w raporcie programu.

Zobacz również:

Informacje o ustawieniach powiadomień

Wyłączanie powiadomień