Czyszczenie raportów aplikacji

Aby wyczyścić raporty aplikacji:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij odnośnik Ustawienia znajdujący się w górnej części okna. W lewej części okna wybierz sekcję Raporty i pliki danych.
  3. W prawej części okna, w sekcji Raporty kliknij przycisk Wyczyść.
  4. W oknie Czyszczenie raportów, które zostanie otwarte, zaznacz pola dla kategorii raportów, które chcesz wyczyścić.

Zobacz również:

Informacje o konfigurowaniu raportów i miejsc przechowywania

Czyszczenie raportów aplikacji