Informacje o konfigurowaniu raportów i miejsc przechowywania

Sekcja ta zawiera informacje o parametrach, które odpowiadają za pracę z plikami dysku ratunkowego.

Pliki danych aplikacji to obiekty poddane kwarantannie lub przeniesione do Kopii zapasowej przez Kaspersky Rescue Disk oraz raporty na temat wykonywania działania.

W sekcji Raporty i pliki danych okna ustawień Kaspersky Rescue Disk możesz wykonać następujące czynności:

 • Zapisywać zdarzenia informacyjne.

  Wpisy dotyczące zdarzeń informacyjnych mogą być dodawane do raportu ochrony. Domyślnie nie są one rejestrowane w raporcie.

 • Modyfikować ustawienia przechowywania raportów.

  Możesz zdefiniować maksymalny czas przechowywania raportów oraz maksymalny rozmiar pliku raportu. Możesz anulować ograniczenie rozmiaru raportu lub wpisać inną wartość.

 • Wyczyścić informacje z raportów.

  Informacje o działaniu programu Kaspersky Rescue Disk zapisywane są w raportach. Program pozwala na czyszczenie raportów.

 • Modyfikować ustawienia przechowywania obiektów poddanych kwarantannie i obiektów kopii zapasowej.

  Możesz określić maksymalny czas przechowywania obiektów Kwarantanny i obiektów Kopii zapasowej (pole Rescue Disk mark fs Informacje o konfigurowaniu raportów i miejsc przechowywania Przechowuj obiekty nie dłużej niż). Domyślnie obiekty są przechowywane przez 30 dni i po upłynięciu tego czasu są usuwane. Możesz zmienić maksymalny okres przechowywania lub całkowicie wyłączyć to ograniczenie. Możesz również określić maksymalny rozmiar obszaru przechowywania danych (pole Rescue Disk mark fs Informacje o konfigurowaniu raportów i miejsc przechowywania Maksymalny rozmiar). Domyślnie maksymalnym rozmiarem jest 100 MB. Możesz anulować ograniczenie rozmiaru raportu lub ustawić inną wartość.

Zobacz również:

Raporty

Informacje o konfigurowaniu raportów i miejsc przechowywania