Przechowywanie obiektów Kwarantanny i Kopii zapasowej

Aby skonfigurować ustawienia przechowywania obiektów Kwarantanny i Kopii zapasowej:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij odnośnik Ustawienia znajdujący się w górnej części okna. W lewej części okna wybierz sekcję Raporty i pliki danych.
  3. W prawej części okna, w sekcji Kwarantanna i Kopia zapasowa zaznacz następujące pola:
    • Przechowuj raporty nie dłużej niż – określa maksymalny czas przechowywania dla obiektów Kwarantanny i Kopii zapasowej.
    • Maksymalny rozmiar – określa maksymalny rozmiar obszaru przechowywania danych.

      Po upłynięciu określonego czasu lub po zapełnieniu miejsca przechowywania, usunięte zostaną te obiekty, które zostały umieszczone w Kwarantannie lub Kopii zapasowej najdawniej.

Zobacz również:

Kwarantanna i Kopia zapasowa

Informacje o konfigurowaniu raportów i miejsc przechowywania

Przechowywanie obiektów Kwarantanny i Kopii zapasowej