Przechowywanie raportów

Aby skonfigurować ustawienia przechowywania raportów:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij odnośnik Ustawienia znajdujący się w górnej części okna. W lewej części okna wybierz sekcję Raporty i pliki danych.
  3. W prawej części okna, w sekcji Raporty określ:
    • Maksymalny czas przechowywania raportów o zdarzeniach (pole Rescue Disk mark fs Przechowywanie raportów Przechowuj raporty nie dłużej niż). Domyślnie wynosi on 30 dni, po tym czasie obiekty są usuwane. Możesz zmienić tę wartość czasu albo nawet zlikwidować narzucone ograniczenie.
    • Maksymalny rozmiar pliku raportu (pole Rescue Disk mark fs Przechowywanie raportów Maksymalny rozmiar pliku). Domyślnie maksymalny rozmiar pliku wynosi 1024 MB. Gdy raport osiągnie ten rozmiar, zawartość pliku będzie zastępowana nowymi wpisami. Możesz anulować ograniczenie rozmiaru raportu lub wpisać inną wartość.

Zobacz również:

Informacje o konfigurowaniu raportów i miejsc przechowywania

Przechowywanie raportów