Zapisywanie w raporcie zdarzeń informacyjnych

Aby zapisywać w raporcie zdarzenia informacyjne:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij odnośnik Ustawienia znajdujący się w górnej części okna. W lewej części okna wybierz sekcję Raporty i pliki danych.
  3. W prawej części okna, w sekcji Raporty zaznacz pole Zapisuj zdarzenia informacyjne.

Zobacz również:

Informacje o konfigurowaniu raportów i miejsc przechowywania

Zapisywanie w raporcie zdarzeń informacyjnych