Informacje o ustawieniach skanowania obiektów

Metoda używana do skanowania obiektów na Twoim komputerze jest określona przez ustawienia przypisane do tego zadania.

Aby skonfigurować skanowanie obiektów:

 • Zmień poziom ochrony.

  Poziom ochrony to wszystkie ustawienia związane z procesem skanowania. Specjaliści z Kaspersky Lab wyróżniają trzy poziomy ochrony:

  • Wysoki – szczegółowe skanowanie całego komputera lub indywidualnych dysków, folderów lub plików.
  • Zalecany – skanowane są takie same obiekty, jak przy poziomie Wysoki, z wyjątkiem plików wiadomości e-mail.
  • Niski – poziom wymagający mniej pamięci RAM ze względu na zredukowaną liczbę skanowanych plików.

  W zależności od swoich wymagań wybierz preferowany poziom.

 • Określ typy plików, które mają być skanowane w poszukiwaniu wirusów.

  Domyślnie Kaspersky Rescue Disk skanuje tylko potencjalnie infekowane pliki. Obszar ochrony możne zostać rozszerzony lub zawężony przez zmianę typów plików, które mają być skanowane. Na przykład, można skanować tylko pliki wykonywane .exe, znajdujące się na dyskach wymiennych. Przed zawężeniem obszaru ochrony należy się upewnić, że nie narazi to komputera na infekcję.

 • Ogranicz czas skanowania.

  Ponadto, dla każdego pliku możesz ustawić ograniczenie czasu skanowania. Skanowanie takiego pliku zostanie zatrzymane po określonym czasie.

 • Określ ustawienia skanowania plików złożonych.

  Najczęstszą metodą ukrywania wirusów jest osadzenie ich w plikach złożonych: archiwach, bazach danych itp. W celu wykrycia wirusów ukrytych w ten sposób pliki złożone powinny być rozpakowane, co może znacznie obniżyć prędkość skanowania.

  Możesz określić typ plików złożonych, które będą skanowane. Możesz również określić maksymalny rozmiar pliku złożonego, który będzie skanowany. Pliki złożone, których rozmiar przekracza zdefiniowaną wartość nie będą skanowane.

 • Wybierz metodę skanowania, aby określić jego szczegółowość.

  Program pozwala na modyfikowanie ustawień skanowania określających jego szczegółowość. Domyślnie tryb skanowania z użyciem wpisów baz danych aplikacji do wyszukiwania zagrożeń jest zawsze włączony.

  Bazy danych są tworzone przez ekspertów z firmy Kaspersky Lab. Zawierają one szczegółowe opisy wszystkich dotychczas poznanych zagrożeń oraz metody wykorzystywane do ich wykrywania i leczenia. Bazy danych są regularnie uaktualniane. W celu zwiększenia efektywności wykrywania zagrożeń zalecamy regularne uaktualniane baz danych z serwera aktualizacji Kaspersky Lab.

  Tryb skanowania, w którym Kaspersky Rescue Disk porównuje odnaleziony obiekt z wpisami baz danych nazywamy analizą przy użyciu sygnatur; tryb ten jest zawsze włączony. Możesz również użyć analizy heurystycznej. Metoda ta polega na analizowaniu akcji wykonywanych przez obiekt w systemie. Jeżeli akcje te są typowe dla szkodliwych obiektów, obiekt może zostać uznany za szkodliwy lub podejrzany.

  Ponadto możesz wybrać poziom szczegółowości analizy heurystycznej: niski, średni lub szczegółowy. W tym celu przesuń suwak w odpowiednie miejsce.

 • Określ akcje, które będą wykonywane na wykrytych obiektach.

  Jeżeli Kaspersky Rescue Disk wykryje zagrożenie, przypisze mu jeden z następujących stanów:

  • szkodliwy program (na przykład, wirus lub trojan);
  • potencjalnie zainfekowany – jeżeli podczas skanowania nie można jednoznacznie uznać obiektu za zainfekowany. Oznacza to, że aplikacja wykryła charakterystyczną sekwencję kodu w pliku nieznanego wirusa lub zmodyfikowany kod znanego wirusa.

  Kaspersky Rescue Disk powiadomi Cię o wykryciu zainfekowanego lub potencjalnie zainfekowanego obiektu podczas skanowania. W odpowiedzi na zdarzenie wybierz akcję, która zostanie wykonana na tym obiekcie. Jako akcję, która ma zostać wykonana na wykrytym obiekcie Kaspersky Rescue Disk domyślnie wybierze opcję Pytaj o akcję po zakończeniu skanowania. Możesz zmienić akcję.

 • Przywróć ustawienia zalecane.

  Eksperci z firmy Kaspersky Lab zdefiniowali te ustawienia w sposób optymalny i zapisali je w postaci Zalecanego poziomu ochrony.

Zobacz również:

Informacje o skanowaniu obiektów w poszukiwaniu wirusów

Informacje o ustawieniach skanowania obiektów