Ograniczanie czasu skanowania

Aby wprowadzić ograniczenia czasu skanowania:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij odnośnik Ustawienia znajdujący się w górnej części okna. Zostanie otwarta sekcja Skanowanie obiektów.
  3. W sekcji Poziom ochrony kliknij przycisk Ustawienia.
  4. W oknie, które zostanie otwarte, na zakładce Zakres, w sekcji Optymalizacja skanowania zaznacz pole Rescue Disk mark fs Ograniczanie czasu skanowania Pomiń pliki skanowane dłużej niż i określ długość skanowania w polu obok. Po określonym czasie skanowanie pliku zostanie zatrzymane.

Zobacz również:

Informacje o ustawieniach skanowania obiektów

Ograniczanie czasu skanowania