Przywracanie domyślnych ustawień skanowania

W celu przywrócenia domyślnych ustawień skanowania:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij odnośnik Ustawienia znajdujący się w górnej części okna. Zostanie otwarta sekcja Skanowanie obiektów.
  3. W sekcji Poziom ochrony kliknij przycisk Poziom domyślny.

    Program pozwala na przywrócenie zalecanych ustawień skanowania obiektów. Eksperci z firmy Kaspersky Lab zdefiniowali te ustawienia w sposób optymalny i zapisali je w postaci Zalecanego poziomu ochrony.

Zobacz również:

Informacje o ustawieniach skanowania obiektów

Przywracanie domyślnych ustawień skanowania