Skanowanie plików złożonych

Aby skonfigurować ustawienia skanowania plików złożonych:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij odnośnik Ustawienia znajdujący się w górnej części okna. Zostanie otwarta sekcja Skanowanie obiektów.
 3. W sekcji Poziom ochrony kliknij przycisk Ustawienia.
 4. W otwartym oknie wybierz zakładkę Zakres i w sekcji Skanowanie plików złożonych określ następujące ustawienia:
  • Typ plików złożonych, które mają być skanowane. W tym celu zaznacz pola znajdujące się obok żądanych elementów.
  • Maksymalny rozmiar skanowanych plików złożonych. W tym celu kliknij przycisk Dodatkowe. W oknie Pliki złożone zaznacz pole Rescue Disk mark fs Skanowanie plików złożonych Nie rozpakowuj dużych plików złożonych i w polu znajdującym się obok określ maksymalny rozmiar pliku. Pliki złożone, których rozmiar przekracza zdefiniowaną wartość nie będą skanowane.

   Jeżeli pole Rescue Disk mark fs Skanowanie plików złożonych Nie rozpakowuj dużych plików złożonych jest zaznaczone i rozmiar pliku złożonego nie przekracza zdefiniowanej maksymalnej wartości rozpakowane pliki będą skanowane nawet po jej przekroczeniu.

Zobacz również:

Informacje o ustawieniach skanowania obiektów

Skanowanie plików złożonych