Zmienianie typu obiektów przeznaczonych do skanowania

Aby wybrać typ obiektów, które mają być skanowane:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij odnośnik Ustawienia znajdujący się w górnej części okna. Zostanie otwarta sekcja Skanowanie obiektów.
 3. W sekcji Poziom ochrony kliknij przycisk Ustawienia.
 4. W oknie, które zostanie otwarte, na zakładce Zakres, w sekcji Typy plików określ format i rozszerzenie plików, które mają być skanowane podczas działania zadania skanowania:
  • Wszystkie pliki – skanowane będą wszystkie pliki bez żadnych wyjątków.
  • Pliki skanowane według formatu – w tym przypadku Kaspersky Rescue Disk będzie skanował tylko potencjalnie zainfekowane pliki, np. takie, do których mogą przeniknąć wirusy. Przed rozpoczęciem skanowania antywirusowego pliku analizowany jest jego wewnętrzny nagłówek w celu rozpoznania formatu (.txt, .doc, .exe itd.).
  • Pliki skanowane według rozszerzenia– w tym przypadku Kaspersky Rescue Disk będzie skanował tylko potencjalnie zainfekowane pliki. Format pliku będzie określany w oparciu o jego rozszerzenie.

  Pamiętaj, że prawdopodobieństwo wniknięcia szkodliwego kodu do plików pewnych formatów (np. .txt) i jego późniejszej aktywacji jest stosunkowo niskie. Istnieją jednak formaty, dla których infekcja szkodliwym kodem jest bardzo prawdopodobna (na przykład .exe, .dll, .doc).

  Zauważ, że intruz może wysłać wirusa w pliku z rozszerzeniem .txt, który w rzeczywistości jest plikiem wykonywalnym o zmienionym rozszerzeniu. Po wybraniu opcji Pliki skanowane według rozszerzenia tego typu plik może zostać pominięty podczas skanowania. Jeżeli wybrałeś opcję Pliki skanowane według formatu, ochrona plików będzie analizowała nagłówki plików i na tej podstawie będzie określać, czy jest to plik .exe. Taki plik zostanie poddany szczegółowemu skanowaniu antywirusowemu.

Zobacz również:

Informacje o ustawieniach skanowania obiektów

Zmiana typu obiektów przeznaczonych do skanowania