Zagrożenia i wykluczenia. Strefa zaufana

Sekcja ta zawiera informacje o ochronie komputera przed różnymi rodzajami szkodliwego oprogramowania poprzez rozszerzenie listy wykrywanych zagrożeń, jak również informacje o tym, w jaki sposób wykluczyć ze skanowania najczęściej używane aplikacje i skonfigurować reguły wykluczeń.

W tej sekcji:

Informacje o zagrożeniach i wykluczeniach

Wybieranie kategorii wykrywanych zagrożeń

Informacje o strefie zaufanej

Tworzenie strefy zaufanej

Tworzenie reguły wykluczenia

Dozwolone maski wykluczeń dla plików

Dozwolone maski wykluczeń na podstawie klasyfikacji Encyklopedii Wirusów

Zagrożenia i wykluczenia. Strefa zaufana