Dozwolone maski wykluczeń na podstawie klasyfikacji Encyklopedii Wirusów

Podczas dodawania masek wykluczających pewne zagrożenia, korzystając z klasyfikacji dostępnej w Encyklopedii Wirusów, możesz określić następujące ustawienia:

  • pełną nazwę zagrożenia zgodną z nazewnictwem stosowanym w Encyklopedii Wirusów dostępnej na stronie www.viruslist.pl (na przykład, not-a-virus:RiskWare.RemoteAdmin.RA.311 lub Flooder.Win32.Fuxx);
  • nazwę zagrożenia w postaci maski. Na przykład:
    • not-a-virus* – wykluczenie ze skanowania potencjalnie niebezpiecznych programów oraz programów-żartów;
    • *Riskware.* – wykluczenie ze skanowania potencjalnie niebezpiecznych programów typu riskware;
    • *RemoteAdmin.* – wykluczenie ze skanowania wszystkich programów do zdalnej administracji.

Dozwolone maski wykluczeń na podstawie klasyfikacji Encyklopedii Wirusów