Tworzenie reguły wykluczenia

W celu utworzenia reguły wykluczenia:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij odnośnik Ustawienia znajdujący się w górnej części okna. W lewej części okna wybierz sekcję Zagrożenia i wykluczenia.
  3. W prawej części okna, w sekcji Wykluczenia kliknij przycisk Ustawienia.
  4. Kliknij odnośnik Dodaj znajdujący się na zakładce Reguły wykluczeń. Zostanie otwarte okno Reguła wykluczeń.
  5. W oknie, które zostanie otwarte, w sekcji Właściwości określ typ wykluczenia.

Zobacz również:

Informacje o zagrożeniach i wykluczeniach

Tworzenie reguły wykluczenia