Tworzenie strefy zaufanej

W celu utworzenia strefy zaufanej:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij odnośnik Ustawienia znajdujący się w górnej części okna. W lewej części okna wybierz sekcję Zagrożenia i wykluczenia.
 3. W prawej części okna, w sekcji Wykluczenia kliknij przycisk Ustawienia.
 4. W otwartym oknie, na zakładce Reguły wykluczeń:
  • Kliknij odnośnik Dodaj. Zostanie otwarte okno Reguła wykluczeń. W oknie, które zostanie otwarte, określ reguły wykluczeń.
  • W celu usunięcia reguły z listy kliknij przycisk Usuń.
  • Aby modyfikować utworzoną regułę, kliknij odnośnik Modyfikuj.

  Oprócz usuwania reguł z listy, możesz czasowo wykluczać je ze skanowania. W tym celu, wybierz regułę z listy i usuń zaznaczenie z pola znajdującego się z lewej strony jej nazwy.

Zobacz również:

Informacje o strefie zaufanej

Tworzenie strefy zaufanej