Wybieranie kategorii wykrywanych zagrożeń

Aby wybrać kategorię wykrywanych zagrożeń:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij odnośnik Ustawienia znajdujący się w górnej części okna. W lewej części okna wybierz sekcję Zagrożenia i wykluczenia.
  3. W prawej części okna, w sekcji Zagrożenia kliknij przycisk Ustawienia.
  4. W otwartym oknie Zagrożenia zaznacz pola dla kategorii zagrożeń, przed którymi komputer ma być chroniony.

Zobacz również:

Informacje o zagrożeniach i wykluczeniach

Wybieranie kategorii wykrywanych zagrożeń