Zamykanie aplikacji Kaspersky Rescue Disk

Aby zakończyć działanie Kaspersky Rescue Disk:

  1. Kliknij ikonę Rescue Disk start menu Zamykanie aplikacji Kaspersky Rescue Disk znajdującą się w lewym rogu ekranu na pasku zadań. Zostanie otwarte menu systemowe.
  2. W menu, które zostanie otwarte, wybierz element Zamknij komputer.

    W oknie dialogowym zostanie wyświetlona następująca informacja: Czy na pewno chcesz zamknąć komputer?

  3. Kliknij przycisk Tak.

Zamykanie aplikacji Kaspersky Rescue Disk