Informacje o trybie tekstowym

Tryb tekstowy jest interfejsem, w którym wszystkie informacje są prezentowane i wprowadzane w postaci znaków alfanumerycznych. Tryb tekstowy używa kilku zasobów urządzeń wejścia-wyjścia (w szczególności pamięci) i zapewnia szybkie wyświetlanie informacji.

Tryb tekstowy Kaspersky Rescue Disk łączy interfejs wiersza poleceń i tryb konsoli oferowany przez menedżera plików Midnight Commander.

W trybie tekstowym dostępne są następujące funkcje:

  • konfiguracja sieci (karta sieciowa, serwer proxy);
  • uruchamianie konsoli Kaspersky Rescue Disk;
  • skanowanie obiektów (obiekty uruchamiane automatycznie, sektory startowe, dyski, katalogi dysków, wszystkie obiekty);
  • aktualizacja baz danych;
  • cofanie ostatniej aktualizacji;
  • pomoc dotycząca składni poleceń;
  • ponowne uruchamianie komputera;
  • zamykanie Kaspersky Rescue Disk przy wyłączaniu komputera.

W trybie tekstowym możesz uruchomić wyłącznie skanowanie obiektów oraz aktualizację. Aby modyfikować ustawienia zadań, uruchom aplikację w trybie graficznym.

Informacje o trybie tekstowym