Praca z menedżerem plików

W sekcji tej opisane są funkcje menedżera plików Kaspersky Rescue Disk wykorzystywanego w trybie tekstowym.

W tej sekcji:

Konfiguracja sieci

Uruchamianie konsoli Kaspersky Rescue Disk

Skanowanie antywirusowe

Aktualizacja Kaspersky Rescue Disk

Cofanie do poprzedniej wersji baz danych

Przeglądanie pomocy

Zamykanie aplikacji Kaspersky Rescue Disk

Praca z menedżerem plików