Konfiguracja sieci

Aby skonfigurować kartę sieciową i zmienić ustawienia serwera proxy:

 1. Z menu użytkownika wybierz Konfiguracja sieci. Zostanie otwarte okno Konfiguracja karty sieciowej.
 2. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Konfiguruj kartę sieciową – aby skonfigurować kartę sieciową.

   Wybierz kartę sieciową, dla której chcesz zmodyfikować ustawienia. Kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno konfiguracji wybranej karty. Aby modyfikować ustawienia, kliknij przycisk Tak. Wybierz jedną z następujących opcji:

   • DHCP – aby automatycznie skonfigurować kartę sieciową.
   • Konfiguracja ręczna – aby ręcznie określić ustawienia karty sieciowej. Kliknij przycisk OK. W oknie, które zostanie otwarte, określ ustawienia karty sieciowej.

   Po skonfigurowaniu karty sieciowej kliknij przycisk OK.

  • Konfiguruj ustawienia serwera proxy – aby określić ustawienia serwera proxy.

   Kliknij przycisk OK. W otwartym oknie określ ustawienia serwera proxy. Kliknij przycisk OK.

Konfiguracja sieci