Zamykanie aplikacji Kaspersky Rescue Disk

Aby zakończyć działanie Kaspersky Rescue Disk,

wybierz Wyłącz komputer / Uruchom komputer ponownie z menu użytkownika lub z katalogu poleceń.

Zamykanie aplikacji Kaspersky Rescue Disk