Praca z wierszem poleceń

W sekcji tej dowiesz się jak pracować z Kaspersky Rescue Disk w trybie tekstowym.

W tej sekcji:

Składnia wiersza poleceń

Skanowanie antywirusowe

Aktualizacja Kaspersky Rescue Disk

Cofanie ostatniej aktualizacji

Przeglądanie pomocy

Zamykanie aplikacji Kaspersky Rescue Disk

Praca z wierszem poleceń