Aktualizacja Kaspersky Rescue Disk

Składnia polecenia aktualizacji modułów oraz baz danych Kaspersky Rescue Disk z poziomu wiersza poleceń jest następująca:

UPDATE [<źródło_uaktualnień>] [-R[A]:<plik_raportu>]

Nazwy dysków muszą być napisane wielkimi literami, na przykład C:/file.txt, gdzie C – jest nazwą dysku.

Opis ustawień:

<źródło_uaktualnień>

Nazwa serwera HTTP, FTP lub folder sieciowy, z którego pobierane są uaktualnienia. Wartością tego parametru może być pełna ścieżka dostępu do źródła uaktualnień lub adres URL. Jeżeli ścieżka nie zostanie zdefiniowana, adres źródła uaktualnień zostanie pobrany z ustawień aktualizacji.

-R[A]:<plik_raportu>

-R:<plik_raportu> – rejestrowanie w raporcie tylko ważnych zdarzeń.

-RA:<plik_raportu> – rejestrowanie w raporcie wszystkich zdarzeń.

Możesz podać bezwzględną ścieżkę dostępu do pliku. Jeżeli parametr nie został zdefiniowany, wyniki skanowania oraz wszystkie zdarzenia wyświetlane będą na ekranie.

Przykład:

Aktualizacja baz danych aplikacji i zapisywanie wszystkich zdarzeń w raporcie:

UPDATE -RA:C:/avbases_upd.txt

Aktualizacja Kaspersky Rescue Disk