Cofanie ostatniej aktualizacji

Składnia polecenia:

ROLLBACK [-R[A]:<plik_raportu>]

Nazwy dysków muszą być napisane wielkimi literami, na przykład C:/file.txt, gdzie C – jest nazwą dysku.

Opis ustawień:

-R[A]:<plik_raportu>

-R:<plik_raportu> – rejestrowanie w raporcie tylko ważnych zdarzeń.

-RA:<plik_raportu> – rejestrowanie w raporcie wszystkich zdarzeń.

Możesz podać bezwzględną ścieżkę dostępu do pliku. Jeżeli parametr nie został zdefiniowany, wyniki skanowania oraz wszystkie zdarzenia wyświetlane będą na ekranie.

Przykład:

Raport cofania:

ROLLBACK -RA:/discs/C:/rollback.txt

Cofanie ostatniej aktualizacji