Przeglądanie pomocy

Polecenie to służy do przeglądania pomocy na temat składni wiersza poleceń:

HELP

W celu wyświetlenia pomocy na temat składni danego polecenia użyj następujących poleceń:

<polecenie> -?

HELP <polecenie>

Przeglądanie pomocy