Skanowanie antywirusowe

Uruchamianie skanowania wybranego obszaru w poszukiwaniu wirusów lub przetwarzanie szkodliwych obiektów z wiersza poleceń wygląda następująco:

SCAN [<obiekt skanowany>] [<akcja>] [<typy plików>] [<wykluczenia>] [<ustawienia raportu>]

Nazwy dysków muszą być napisane wielkimi literami, na przykład C:/file.txt, gdzie C – jest nazwą dysku.

Opis ustawień:

<obiekt skanowany> – obiekty, które będą skanowane w poszukiwaniu szkodliwego kodu.

Parametr może zawierać wiele wartości oddzielonych spacją.

<pliki>

Lista ścieżek dostępu do plików i / lub folderów przeznaczonych do skanowania.

Możesz określić bezwzględną lub względną ścieżkę dostępu do pliku. Obiekty na liście oddzielone są spacją.

Notatki:

  • Jeśli nazwa obiektu zawiera spację, musi być umieszczona w cudzysłowach.
  • Po wybraniu określonego folderu przeskanowane zostaną wszystkie pliki, które się w nim znajdują.

<nazwa_dysku>:/<folder>

Skanowanie określonego dysku, gdzie <Nazwa_dysku> jest nazwą dysku, a <folder> jest ścieżką dostępu do foldera, który będzie skanowany.

<akcja> – parametr ten określa, jakie działanie będzie wykonane na szkodliwych obiektach wykrytych podczas skanowania. Jeśli ten parametr nie został zdefiniowany, wówczas domyślnym działaniem stanie się to o wartości -i8.

-i0

Nie podejmuj żadnego działania na obiekcie, zbieraj informacje o nim i zapisuj je w raporcie.

-i1

Lecz zainfekowane obiekty, jeśli leczenie nie jest możliwe, pomiń.

-i2

Lecz zainfekowane obiekty, jeśli leczenie zawiedzie, usuń. Nie usuwaj zainfekowanych obiektów z obiektów złożonych. Usuń zainfekowane obiekty złożone posiadające wykonywalne nagłówki (archiwa sfx).

-i3

Lecz zainfekowane obiekty, jeśli leczenie zawiedzie, usuń. Całkowicie usuń obiekty złożone, jeśli zainfekowane części nie mogą zostać usunięte.

-i4

Usuń zainfekowane obiekty. Całkowicie usuń obiekty złożone jeśli zainfekowane części nie mogą zostać usunięte.

-i8

Zapytaj użytkownika o działanie, jeśli zostanie wykryty zainfekowany obiekt.

-i9

Zapytaj użytkownika o działanie po zakończeniu skanowania.

<typy plików> – parametr ten definiuje typy plików, które będą poddane skanowaniu antywirusowemu. Jeżeli ustawienie to nie jest zdefiniowane, pliki są skanowane wyłącznie z uwzględnieniem ich zawartości.

-fe

Skanuj tylko potencjalnie zainfekowane pliki według rozszerzenia.

-fi

Skanuj tylko potencjalnie zainfekowane pliki według zawartości.

-fa

Skanuj wszystkie pliki.

<wykluczenia> – parametr ten definiuje obiekty, które zostaną wykluczone ze skanowania.

Parametr może zawierać wiele wartości oddzielonych spacją.

-e:a

Nie skanuj archiwów.

-e:b

Nie skanuj pocztowych baz danych.

-e:m

Nie skanuj wiadomości zawierających czysty tekst.

-e:<maska_pliku>

Wykluczenie ze skanowania obiektów o podanej masce.

-e:<sekundy>

Pomiń obiekty, które są skanowane dłużej niż czas określony parametrem <sekundy>.

-es:<Ograniczenie wielkości kontenera>

Pomiń pliki złożone o rozmiarze (w MB) przekraczającym wartość określoną przez parametr <Ograniczenie rozmiaru kontenera>.

Przykład:

Uruchomienie skanowania foldera Documents and Settings oraz dysku <D>:

SCAN D: “C:/Documents and Settings”

Skanowanie antywirusowe