Składnia wiersza poleceń

Składnia wiersza poleceń:

<polecenie> [ustawienia]

Dostępne polecenia wyglądają następująco:

HELP

Wyświetlenie pomocy dla składni poleceń oraz listy poleceń

SCAN

Wykonanie skanowania antywirusowego obiektów

UPDATE

Uruchomienie zadania aktualizacji

ROLLBACK

Cofnięcie ostatniej aktualizacji

EXIT

Zamykanie aplikacji Kaspersky Rescue Disk

Składnia wiersza poleceń