Zamykanie aplikacji Kaspersky Rescue Disk

W celu zamknięcia programu Kaspersky Rescue Disk wprowadź w wierszu poleceń następującą komendę:

exit

Zamykanie aplikacji Kaspersky Rescue Disk