Słownik


Ustawienia aplikacji

Ustawienia aplikacji, które są wspólne dla wszystkich typów zadań, odpowiadające za działanie aplikacji jako całości, np. ustawienia wydajności aplikacji, raportów, przechowywania kopii zapasowej.


Miejsce przechowywania kopii zapasowej

Miejsce przechowywania kopii zapasowych obiektów utworzonych przed ich pierwszym leczeniem lub usunięciem.


Uaktualnienia baz danych

Jedna z funkcji aplikacji firmy Kaspersky Lab umożliwiająca zapewnienie aktualnej ochrony. W tym celu z serwerów aktualizacji Kaspersky Lab na komputer pobierane są bazy danych, które następnie są automatycznie dodawane do aplikacji.


Bazy danych

Bazy danych utworzone przez ekspertów z Kaspersky Lab zawierają szczegółowe opisy wszystkich dotychczas poznanych zagrożeń oraz metody wykorzystywane do ich wykrywania i leczenia. Bazy danych są regularnie uaktualniane. W celu zwiększenia efektywności wykrywania zagrożeń zalecamy regularne kopiowanie baz danych z serwera aktualizacji Kaspersky Lab.


Usuwanie obiektu

Metoda przetwarzania obiektów, która skutkuje jego fizycznym usunięciem (dysk twardy, folder, zasób sieciowy). Zalecamy stosowanie tej metody do obiektów, które z jakiegoś powodu nie mogą zostać wyleczone.


Sektor startowy dysku

Sektor startowy jest określonym obszarem na dysku twardym komputera, dyskietce lub innym urządzeniu do przechowywania danych. Zawiera informacje dotyczące systemu plików dysku oraz programu rozruchowego odpowiedzialnego za uruchamianie systemu operacyjnego.

Istnieje wiele wirusów infekujących sektory startowe, zwanych wirusami sektora startowego. Aplikacja firmy Kaspersky Lab umożliwia skanowanie sektorów startowych w celu wykrycia wirusów oraz ewentualnego wyleczenia infekcji.


Wykluczenie

Wykluczenie to obiekt wykluczony ze skanowania przez aplikację firmy Kaspersky Lab. Ze skanowania można wykluczyć pliki w określonych formatach, użyć maski plików albo wykluczyć pewien obszar (na przykład folder lub program), procesy programów lub obiekty według typu zagrożenia zgodnie z klasyfikacją Encyklopedii Wirusów. Do każdego zadania można przydzielić zestaw wykluczeń.


Analiza heurystyczna

Technologia wykorzystywana do wykrywania zagrożeń, które nie mogą zostać zidentyfikowane przy użyciu antywirusowych baz danych. W wyniku działania heurystyki możliwe jest wykrywanie obiektów, które prawdopodobnie zawierają nieznane wirusy lub modyfikacje znanych wirusów.

Analiza heurystyczna umożliwia wykrywanie nawet 92% zagrożeń. Mechanizm ten jest bardzo efektywny i rzadko generuje fałszywe alarmy.

Pliki wykryte przez analizator heurystyczny są uznawane za podejrzane.


Zainfekowany obiekt

Obiekt zawierający szkodliwy kod. Zostaje on rozpoznany, gdy część kodu pokrywa się z częścią kodu znanego zagrożenia. Kaspersky Lab nie zaleca korzystania z takich obiektów, ponieważ mogą prowadzić do zainfekowania komputera.


Serwery aktualizacji Kaspersky Lab

Lista serwerów HTTP oraz FTP firmy Kaspersky Lab, z których aplikacja pobiera na Twój komputer aktualizacje baz danych oraz modułów.


Przenoszenie obiektów do Kwarantanny

Metoda przetwarzania potencjalnie zainfekowanego obiektu poprzez blokowanie dostępu do pliku i przenoszenie go z jego pierwotnej lokalizacji do foldera kwarantanny, gdzie obiekt jest przechowywany w postaci zaszyfrowanej, co eliminuje ryzyko infekcji.


Leczenie obiektu

Metoda używana do przetwarzania zainfekowanych obiektów, której efektem jest całkowite lub częściowe przywrócenie danych lub informacja, że obiekty nie mogą zostać wyleczone. Obiekty są leczone przy użyciu wpisów z bazy danych. Jeżeli leczenie jest pierwszą akcją wykonywaną na obiekcie, przed próbą wyleczenia zostaje utworzona jego kopia zapasowa. Podczas procesu leczenia część danych może zostać utracona. Kopia zapasowa może zostać użyta do przywrócenia pierwotnej postaci obiektu.


Potencjalnie zainfekowany obiekt

Obiekt zawierający zmodyfikowany kod znanego wirusa lub kod przypominający wirusa, który nie został jeszcze wykryty przez specjalistów z Kaspersky Lab. Potencjalnie zainfekowane pliki są wykrywane przy użyciu analizy heurystycznej.


Stan ochrony

Aktualny stan ochrony podsumowujący stopień bezpieczeństwa komputera.


Serwer proxy

Usługa sieciowa komputera, która umożliwia użytkownikom tworzenie pośrednich zapytań do innych usług sieciowych. W pierwszej kolejności użytkownik łączy się z serwerem proxy i wysyła zapytanie o zasób (np. plik) umieszczony na innym serwerze. Następnie serwer proxy także łączy się z określonym serwerem i uzyskuje z niego zasób lub zwraca go ze swojej pamięci podręcznej (jeżeli jest w nią wyposażony). W niektórych przypadkach zapytania użytkownika lub odpowiedzi serwera mogą być z pewnych powodów zmodyfikowane przez serwer proxy.


Kwarantanna

Folder, w którym umieszczane są potencjalnie zarażone obiekty wykryte podczas skanowania lub przez ochronę w czasie rzeczywistym.


Poziom zalecany

Poziom bezpieczeństwa oparty na ustawieniach aplikacji zalecanych przez ekspertów firmy Kaspersky Lab jako optymalny poziom ochrony Twojego komputera. Poziom ten jest ustawiony domyślnie.


Przywracanie

Przenoszenie oryginalnego obiektu z Kwarantanny lub foldera Kopii zapasowej do foldera, w którym znajdował się na początku, zanim został przeniesiony do Kwarantanny, wyleczony lub usunięty, lub do innego foldera wskazanego przez użytkownika.


Aktualizacja

Procedura zastępowania/dodawania nowych plików (baz danych i modułów aplikacji) otrzymywanych z serwerów aktualizacji firmy Kaspersky Lab.

Słownik