Zapisywanie Kaspersky Rescue Disk

Aby zapisać obraz Kaspersky Rescue Disk na nośniku wymiennym:

 1. Pobierz obraz .iso Kaspersky Rescue Disk z serwera firmy Kaspersky Lab.
 2. Utwórz na swoim dysku wymiennym folder o nazwie rescue.
 3. Skopiuj na dysk wymienny obraz rescue.iso (<Dysk wymienny>:\rescue) i zmień jego nazwę na rescueusb.iso.
 4. Otwórz obraz rescueusb.iso przy pomocy edytora obrazów .iso (na przyklad, UltraISO).
 5. Skopiuj na swój nośnik wymienny następujące pliki (<Dysk wymienny>:\rescue) z obrazu rescueusb.iso:
  • README.txt.
  • folder help.
 6. Skopiuj plik livecd z obrazu rescueusb.iso na nośnik (<Dysk wymienny>:\) (przed kopiowaniem zmień nazwę na liveusb).
 7. Zmodyfikuj zawartość boot_from_hard.cfg z obrazu iso pod następującą ścieżką: boot \ grub \ cfg. W tym celu kliknij prawym przyciskiem wybrany plik i w otwartym menu wybierz opcję Otwórz za pomocą. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz opcję Wybierz ręcznie aplikację z listy. Kliknij przycisk OK. Wybierz aplikację Notatnik i kliknij przycisk OK. W otwartym pliku zamień root (hd0) na root (hd1). Zapisz zmiany.

  Jeżeli pracujesz z programem Kaspersky Rescue Disk zapisanym na nośniku wymiennym, zawartość pliku boot_from_hard.cfg powinna zostać zmodyfikowana. Jest to niezbędne do prawidłowego uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego.

  Dla pewnych konfiguracji sprzętowych i programowych uruchamianie z dysku twardego może być niedostępne. W takim przypadku odłącz dysk wymienny od gniazda USB i upewnij się, że dysk twardy z systemem operacyjnym jest wybrany jako urządzenie startowe w ustawieniach BIOS.

 8. Usuń z obrazu rescueusb.iso wszystko z wyjątkiem foldera boot. Zapisz zmiany.
 9. Skopiuj oryginalny obraz rescue.iso na <Dysk wymienny>:\rescue. W tej sytuacji będziesz miał dwa obrazy .iso na nośniku wymiennym: rescueusb.iso oraz rescue.iso.

  Rescueusb.iso jest używany tylko do ładowania grub2 i uruchamiania systemu Linux.

 10. W celu pobrania archiwum kliknij odnośnik http://nufans.net/grub4dos/grub4dos-0.4.4-2009-10-16.zip. Rozpakuj go do odpowiedniego foldera. Otwórz rozpakowany folder.
 11. Skopiuj następujące pliki z określonego foldera do katalogu głównego nośnika wymiennego:
  • grldr.
  • menu.lst.

   Zmodyfikuj zawartość pliku menu.lst. W tym celu kliknij prawym przyciskiem wybrany plik i w otwartym menu wybierz opcję Otwórz za pomocą. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz opcję Wybierz ręcznie aplikację z listy. Kliknij przycisk OK. Wybierz aplikację Notatnik i kliknij przycisk OK. Zastąp zawartość pliku następującym wyrażeniem, trzymając się ściśle składni:

   map (hd0,0)/rescue/rescueusb.iso (0xff) || map --mem (hd0,0)/rescue/rescueusb.iso (0xff)

   map --hook

   chainloader (0xff)

   Zapisz zmiany.

 12. Sprawdź numer przypisany do Twojego nośnika wymiennego.

  W tym celu wybierz w systemie operacyjnym polecenie Start ® Panel sterowania®Narzędzia administracyjne® Zarządzanie komputerem. W otwartym oknie wybierz z listy rozwijalnej Zarządzanie dyskiem. W prawej części okna zostanie wyświetlona lista podłączonych dysków. Wybierz nośnik wymienny i zapamiętaj jego numer.

 13. Aby pobrać archiwum, skorzystaj z odnośnika http://download.gna.org/grubutil/grubinst-1.1-bin-w32-2008-01-01.zip.
 14. Otwórz wiersz poleceń. W tym celu wybierz w systemie operacyjnym polecenie Start ®?Uruchom i w polu Otwórz wprowadź polecenie cmd.
 15. W wierszu poleceń wprowadź “cieżka do pobranego archiwum\grubinst.exe” (hdN), gdzie N jest numerem Twojego nośnika wymiennego.

Zapisywanie Kaspersky Rescue Disk