Dodatni izvori informisanja

Ukoliko imate bilo koje pitanje vezano za kupovinu, instalaciju ili koriE!Denje Kaspersky Rescue Disk aplikacije, odgovori su vam lako dostupni.

Kaspersky Lab pruE>a razliD ite izvore informisanja o aplikaciji. MoE>ete da izaberete onu koja vam najviE!e odgovara u zavisnosti od hitnosti odgovora.

U ovom odeljku pomoDi

Izvori informacija za samostalno istraE>ivanje

Diskusije o Kaspersky Lab aplikacijama na web dopisnom druE!tvu

Kontaktiranje razvojnog tima za korisniD ku dokumentaciju

Dodatni izvori informisanja