Kontaktiranje razvojnog tima za korisniD ku dokumentaciju

Ukoliko imate bilo koje pitanje vezano za dokumentaciju, ili ste pronaE!li greE!ku u njoj, ili biste E>eleli da nam prenesete utiske, molimo vas da kontaktirate naE! razvojni tim za korisniD ku dokumentaciju.

Da biste to uD inili, poE!aljite poruku sa naslovom „Kaspersky Help Feedback: Kaspersky Rescue Disk“ na adresu e-poE!te razvojnog tima za korisniD ku dokumentaciju – docfeedback@kaspersky.com.

Kontaktiranje razvojnog tima korisničke dokumentacije