Distributivni programski kôd

Aplikacija ukljuD uje nezavisni binarni programski kôd treDih lica. Tekst licence programskog kôda je distribuiran pod uslovima GNU GPL i GNU LGPL licence, a moE>ete mu pristupiti u /rescue/help/License_notice_3.txt datoteci.

Distributivni programski kod