Kaspersky Rescue Disk

Kaspersky Rescue Disk je napravljen da analizira i dezinfikuje x86 i x64-kompatibilne raD unare koji su zaraE>eni. Aplikacija bi trebala da se koristi kada je zaraza na tolikom nivou da je nemoguDe dezinfikovati raD unar pomoDu antivirusne aplikacije ili alatki za otklanjanje zlonamernog softvera (kao E!to je Kaspersky Virus Removal Tool) pod operativnim sistemom. U tom sluD aju, dezinfekcija je joE! efikasnija, jer zlonamerni programi ne kontroliE!u operativni sistem koji se uD itava.

U reE>imu spaE!avanja sistema dostupno je samo analiziranje objekata, aE>uriranje baze podataka, vraDanje aE>uriranja i pregledanje statistike. MoE>ete da preduzmete sledeDe korake:

U ovom odeljku pomoDi

E ta je novo

Hardverska i softverska zahtevnost

Kaspersky Rescue Disk