E ta je novo

Hajde da pobliE>e pogledamo nove funkcije u Kaspersky Rescue Disk aplikaciji:

  • Automatsko pokretanje objekata moE>e se dezinfikovati.
  • Dodato je analiziranje primenom steD enog znanja.
  • Programski moduli su aE>urirani.
  • Dodata je podrE!ka za RAID sisteme.
  • Dodata je moguDnost konfigurisanja mreE>e, ukljuD ujuDi i Wi-Fi.
  • Tekstualni reE>im je izmenjen.
  • Izmenjeno je uD itavanje sistema.
  • Izmenjeno je jezgro operativnog sistema.
  • AE>urirani su paketi aplikacija treDih lica.
  • Dodat je set paketa aplikacija treDih lica.

Šta je novo