O ovoj PomoDi

Ovaj dokument je za Kaspersky Rescue Disk primenu, prilagoDavanje i uputstvo za upotrebu. Dokument je namenjen E!irokom auditorijumu. Korisnici bi trebali da znaju kako se koristi raD unar na poD etnom nivou: trebaju biti upoznati sa interfejsom Microsoft Windows operativnog sistema i da znaju osnovne metode rada sa uobiD ajenim aplikacijama.

Ovaj dokument je napravljen da:

  • pomogne korisniku u pokretanju Kaspersky Rescue Disk aplikacije i konfiguracije aplikacije njegovim potrebama;
  • obezbedi brze informacije pretrage za reE!avanje problema vezanih za aplikaciju;
  • nabroji alternativne izvore informacija o aplikaciji i naD inima dobijanja tehniD ke podrE!ke.

U ovom odeljku pomoDi

U ovom dokumentu

Legenda

O ovoj pomoći