Rad sa Kaspersky Rescue Disk u grafiD kom reE>imu

Ovaj odeljak opisuje Kaspersky Rescue Disk reE>im rada u grafiD kom okruE>enju.

U ovom odeljku pomoDi

Interfejs Kaspersky Rescue Disk aplikacije

Pokretanje i zaustavljanje antivirusne aplikacije

Stanje zaE!tite raD unara

Analiziranje objekta

AE>uriranje

Karantin i rezervna kopija

IzveE!taji

Napredne postavke aplikacije

Zatvaranje Kaspersky Rescue Disk aplikacije

Rad sa Kaspersky Rescue Disk u grafičkom režimu