AE>uriranje

Ovaj odeljak sadrE>i informacije o tome kako da aE>urirate antivirusne baze podataka na vaE!em raD unaru pomoDu Kaspersky Rescue Disk aplikacije.

U ovom odeljku pomoDi

O aE>uriranju

Pokretanje i zaustavljanje aE>uriranja

VraDanje poslednjeg aE>uriranja

Ažuriranje