Pokretanje i zaustavljanje aE>uriranja

Da biste pokrenuli aE>uriranje:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Na kartici Centar aE>uriranja kliknite na dugme ZapoD ni aE>uriranje. Ukoliko je potrebno da zaustavite zadatak, kliknite na dugme Zaustavi aE>uriranje dok je ono u toku.

    U prozoru koji se otvori, biDe prikazan napredak i rezultati aE>uriranja.

TakoDe pogledajte:

O aE>uriranju

Pokretanje i zaustavljanje ažuriranja