VraDanje poslednjeg aE>uriranja

Da biste vratili prethodnu verziju baze podataka:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Na kartici Centar aE>uriranja, kliknite na dugme Vrati prethodnu bazu podataka. Otvara se prozor Povratak.
  3. U prozoru koji se otvori, kliknite na dugme Vrati prethodne baze podataka.

TakoDe pogledajte:

O aE>uriranju

Vraćanje poslednjeg ažuriranja