IzveE!taji

Ovaj odeljak sadrE>i informacije o izveE!tajima i kako da radite sa njima.

U ovom odeljku pomoDi

O izveE!tajima

Biranje zadatka i pravljenje izveE!taja

Upravljanje informacijama i grupisanje u izveE!tajima

Biranje tipa dogaDaja

Prikazivanje podataka na ekranu

Duvanje izveE!taja u datoteku

KoriE!Denje sloE>enog filtriranja

TraE>enje dogaDaja

Prikazivanje proE!irene statistike

Izveštaji