Biranje tipa dogaDaja

U cilju pravljenja izveE!taja o odreDenom tipu dogaDaja:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na vezu IzveE!taj u gornjem delu prozora. Ovo De otvoriti prozor Stanje zaE!tite.
 3. U prozoru koji se otvori, na kartici IzveE!taj, kliknite na dugme OpE!iran izveE!taj.
 4. U prozoru koji se otvori, iz padajuDe liste sa desne strane (pogledajte ilustraciju ispod), izaberite tip dogaDaja:
  • KritiD ni dogaDaji – dogaDaji od kritiD ne vaE>nosti koji mogu da indiciraju probleme sa Kaspersky Rescue Disk aplikacijom, ili ranjivosti u zaE!titi vaE!eg raD unara. Oni ukljuD uju, na primer, otkrivene viruse ili greE!ke u radu aplikacije.
  • VaE>ni dogaDaji – dogaDaji na koje biste uvek trebali da obratite paE>nju, jer odraE>ava vaE>ne situacije u radu aplikacije, na primer, prekinuti dogaDaji.
  • Svi dogaDaji – ukoliko je potrebno da napravite izveE!taj sa svim dogaDajima.

  Rescue Disk by importanse Biranje tipa događaja

  Biranje tipa dogaDaja

  Ukoliko izaberete Svi dogaDaji, u izveE!taju De biti svi dogaDaji, ali samo oni koje ste u odeljku IzveE!taji i skladiE!ta, u grupi IzveE!taji na odgovarajuDim poljima obeleE>ili opcije. Ovaj parametar omoguDava evidentiranje nekritiD nih dogaDaja u izveE!taje. Ukoliko polje nije obeleE>eno, ikona upozorenja i veza OnemoguDeno su prikazane odmah pored tipa dogaDaja iz padajuDe liste. Kliknite na odreDenu vezu kako biste otvorili prozor za konfiguraciju izveE!taja i proverite (obeleE>ite) odgovarajuDa polja.

TakoDe pogledajte:

O izveE!tajima

Biranje tipa događaja