Biranje zadatka za pravljenje izveE!taja

Da biste dobili izveE!taj o zadatku:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Kliknite na vezu IzveE!taj u gornjem delu prozora. Ovo De otvoriti prozor Stanje zaE!tite.
  3. U prozoru koji se otvori, na kartici IzveE!taj, kliknite na dugme OpE!iran izveE!taj.
  4. U prozoru koji se otvori, iz padajuDe liste koja se nalazi gornjem levom uglu, izaberite zadatak za koji trebate da napravite izveE!taj (pogledajte ilustraciju ispod).

    Rescue Disk choose task Biranje zadatka za pravljenje izveštaja

    Biranje zadatka za pravljenje izveE!taja

TakoDe pogledajte:

O izveE!tajima

Biranje zadatka za pravljenje izveštaja