Duvanje izveE!taja u datoteku

Da biste saD uvali izveE!taj u datoteku:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Kliknite na vezu IzveE!taj u gornjem delu prozora. Ovo De otvoriti prozor Stanje zaE!tite.
  3. U prozoru koji se otvori, na kartici IzveE!taj, kliknite na dugme OpE!iran izveE!taj. Kao rezultat, odgovarajuDa imena biDe prikazana u prozoru koji se otvori.
  4. Napravite potreban izveE!taj i kliknite na dugme SaD uvaj.
  5. Izaberite fasciklu u koju treba da se saD uva datoteka sa izveE!tajem i unesite ime datoteke.

TakoDe pogledajte:

O izveE!tajima

Čuvanje izveštaja u datoteku