Prikazivanje podataka na ekranu

Da biste izmenili podatke koji su prikazani na ekranu:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na vezu IzveE!taj u gornjem delu prozora. Ovo De otvoriti prozor Stanje zaE!tite.
 3. U prozoru koji se otvori, na kartici IzveE!taj, kliknite na dugme OpE!iran izveE!taj i konfiguriE!ite prikazane podatke.
  • Da biste nametnuli ograniD enja, levim tasterom miE!a kliknite levo od naslova u koloni tabele za koju E>elite da nametnete ograniD enja (pogledajte ilustraciju ispod). Izaberite potrebna ograniD enja iz padajuDe liste. Ukoliko je izabrano PrilagoDeno, moE>ete da odredite sloE>ene uslove filtriranja. Ukoliko je potrebno, moE>ete da prikaE>ete sve podatke biranjem Sve u listi ograniD enja.

  Rescue Disk difficult Prikazivanje podataka na ekranu

  OdreDivanje uslova ograniD enja

  • Da biste prikazali opE!irne informacije o dogaDaju, kliknite na Rescue Disk plus Prikazivanje podataka na ekranu ikonu koja je smeE!tena levo od zaglavlja dogaDaja. MoE>ete da promenite naD in prikazivanja podataka na ekranu: Da biste to uradili, desnim tasterom miE!a kliknite na oblast desno od bilo kog zaglavlja tabele i u kontekstnom meniju odredite filter (pogledajte ilustraciju ispod).

  Rescue Disk filtered by Prikazivanje podataka na ekranu

  Biranje reE>ima prikaza podataka

  • U cilju sakrivanja / prikazivanja kolona tabele, u prozoru koji se otvori, desnim tasterom miE!a kliknite na oblast desno od zaglavlja bilo koje kolone u tabeli i uklonite oznaku sa polja pored odgovarajuDeg imena u kontekstnom meniju (pogledajte ilustraciju ispod).
  • Kontekstni meni kolona, pruE>a brzi pristup bilo kom atributu koji omoguDava grupisanje i biranje dogaDaja (pogledajte ilustraciju ispod).

  Rescue Disk sort by Prikazivanje podataka na ekranu

  Meni za grupisanje upita dogaDaja

  • Da biste prikazali sve stavke u kolonama tabele, kliknite na Rescue Disk plus3 Prikazivanje podataka na ekranu dugme, koje je smeE!teno sa leve strane potrebnog imena kolone (pogledajte ilustraciju ispod). U otvorenim zaglavljima kolone, prikazana je strelica koja ukazuje na redosled filtera. MoE>ete da izmenite filter, klikom na ikonu strelice.

  Rescue Disk plus2 Prikazivanje podataka na ekranu

  Prikaz kompletnih kolona u tabeli

TakoDe pogledajte:

O izveE!tajima

Prikazivanje podataka na ekranu