ProE!irivanje prikaza statistike

Da biste prikazali proE!irene statistike:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Kliknite na vezu IzveE!taj u gornjem delu prozora. Ovo De otvoriti prozor Stanje zaE!tite.
  3. U prozoru koji se otvori, na kartici IzveE!taj, kliknite na dugme OpE!iran izveE!taj.
  4. U prozoru koji se otvori, izaberite zadatak za koji E>elite da prikaE>ete proE!irenu statistiku, klikom na  Rescue Disk button1 Proširivanje prikaza statistike dugme u gornjem delu prozora.

TakoDe pogledajte:

O izveE!tajima

Proširivanje prikaza statistike