TraE>enje dogaDaja

Da biste koristili traE>enje dogaDaja:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Kliknite na vezu IzveE!taj u gornjem delu prozora. Ovo De otvoriti prozor Stanje zaE!tite.
  3. U prozoru koji se otvori, na kartici IzveE!taj, kliknite na dugme OpE!iran izveE!taj.
  4. U prozoru koji se otvori, desnim tasterom miE!a kliknite na oblast s desne strane od bilo koje kolone. Izaberite PronaDi iz kontekstnog menija.
  5. U prozoru PronaDi koji vam se otvori (pogledajte ilustraciju ispod), odredite kriterijum pretrage.

    Rescue Disk find Traženje događaja

    Prozor „PretraE>ivanje“

TakoDe pogledajte:

O izveE!tajima

Traženje događaja