Upravljanje grupupisanjem informacija u izveE!taju

U cilju koriE!Denja grupisanja zasnovanog na odreDenom atributu:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na vezu IzveE!taj u gornjem delu prozora. Ovo De otvoriti prozor Stanje zaE!tite.
 3. U prozoru koji se otvori, na kartici IzveE!taj, kliknite na dugme OpE!iran izveE!taj.
 4. Izaberite atribut za grupisanje iz padajuDe liste (pogledajte ilustraciju ispod) u prozoru koji se otvori:
  • Ne grupiE!i – dogaDaji neDe biti grupisani.
  • GrupiE!i po rezultatu – podaci De biti grupisani na osnovu rezultata analiziranja ili obrade objekta.

  Rescue Disk by verdict Upravljanje grupisanjem informacija u izveštaju

  Biranje filtera

  Da biste brzo dobili odreDene informacije i smanjili veliD inu grupe, moE>ete da koristite kriterijum pretrage po kljuD nim reD ima. TakoDe, moE>ete da odredite i kriterijum pretrage.

TakoDe pogledajte:

O izveE!tajima

Upravljanje grupisanjem informacija u izveštaju