O karantinu

Karantin je posebno skladiE!te koje D uva objekte koji mogu biti zaraE>eni virusima.

Potencijalno zaraE>eni objekti su objekti na koje se sumnja da su zaraE>eni virusima ili njihovim izmenama. Takav objekat moE>e biti otkriven i smeE!ten u karantin prilikom analiziranja na viruse.

Objekti se smeE!taju u karantin prilikom analiziranja na viruse u sledeDim sluD ajevima:

 • Kôd analiziranog objekta liD i na poznatu pretnju, ali je delimiD no izmenjen.

  Kaspersky Rescue Disk baze podataka sadrE>e pretnje koje su pronaDene do sada od strane Kaspersky Lab struD njaka. Ukoliko je zlonamerni program izmenjen i te izmene joE! uvek nisu unete u bazu podataka, Kaspersky Rescue Disk klasifikuje zaraE>eni objekat kao potencijalno zaraE>eni objekat i ukazuje bez greE!ke na to o kojoj pretnji se radi.

 • Kôd otkrivenog objekta ima strukturu koja liD i zlonamernom softveru; meDutim, niE!ta sliD no se ne nalazi u bazama podataka aplikacije.

  Vrlo je moguDe da je ovo novi tip pretnje, tako da Kaspersky Rescue Disk klasifikuje objekat kao potencijalno zaraE>eni objekat.

Datoteke su identifikovane kao moguDe zaraE>ene virusom, pomoDu analiziranja kôda primenom steD enog znanja. Ovaj mehanizam je priliD no uspeE!an i retko vodi do laE>nih uzbuna.

Kada smeE!tate objekat u karantin, on se premeE!ta, ne kopira se: objekat je izbrisan sa diska i saD uvan u fascikli karantina. Datoteke u karantinu se D uvaju u posebnom formatu koji nije E!tetan. MoE>ete da izmenite postavke karantina.

MoE>ete da obavite sledeDe akcije nad objektima iz karantina:

 • smeE!tate datoteke u karantin na koje sumnjate da su zaraE>eni;
 • analizirate i dezinfikujete pomoDu trenutne Kaspersky Rescue Disk baze podataka;
 • oporavljate datoteke i fascikle iz koje su premeE!teni u karantin, ili u fascikle koje odredi korisnik;
 • briE!ete bilo koji objekat ili grupu objekata iz karantina.

  MoE>ete da izmenite akcije koje se obavljaju nad objektima iz karantina.

TakoDe pogledajte:

Duvanje objekata iz karantina i rezervne kopije

O karantinu